day-bank
14 مهر 1401 - 21:14

بهبود معیشت روستاییان از دغدغه‌های اصلی دولت است

تبریز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: توسعه روستاها و بهبود معیشت روستاییان از دغدغه های اصلی دولت است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی، در جلسه شورای هماهنگی ادارات تابعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در روستای نمرور هریس افزود: مجموعه‌های اجرایی و از جمله دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در راستای سیاست مورد اشارۀ دولت و برای توسعه اقتصاد روستایی، برنامه‌های مفصلی در دست اجرا دارند. نمرورهریساشارۀوی بیان کرد: ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانیِ قرض الحسنۀ مشاغل خانگی به ازای هر یک فرصت شغلی از جملۀ این برنامه‌ها است. الحسنۀجملۀمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی یادآور شد: پارسال از همین محل به ۲۳ طرحِ متعلق به شهرستان هریس با ارزش یک میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت شد، اما سهمیۀ اختصاصی به این شهرستان در سال جاری با افزایش ۳۰۰ درصدی، سه میلیارد تومان تعیین شده است. هریسالحسنهسهمیۀوی افزود: بخش دیگری از وام‌های ارزان قیمتِ در نظر گرفته شده تحت عنوان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی است که تاکنون از این محل، ۱۹.۵ میلیارد تومان وام به ۱۵۷ طرحِ متعلق به شهرستان هریس با اشتغالزایی ۳۱۰ نفر پرداخت شده است. هریسفتحی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین در برنامۀ دیگری، نه تنها زمینۀ تأسیس سهل شرکت‌های تعاونی توسعۀ عمران روستایی را فراهم کرده، بلکه بستر رونق گرفتن سریع فعالیت این شرکت‌ها را نیز به وجود آورده است بطوریکه این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند و سهم کارفرما در حق بیمه‌های تأمین اجتماعی نیز توسط دولت پرداخت می‌شود ضمن اینکه این تعاونی‌ها می‌توانند بدون تشریفاتِ مورد نیاز برای سایر تعاونی‌ها، به راحتی در مناقصه‌ها شرکت کنند. برنامۀزمینۀتوسعۀبطوریکه
منبع: مهر
شناسه خبر: 771866