day-bank
27 مرداد 1401 - 14:05

حمله نظامیان رژیم اشغالگر به موسسات حقوق بشری در رام‌الله

نظامیان صهیونیست با حمله به چندین موسسه حقوق بشری و مدنی در رام‌الله اقدام به مصادره اموال و بستن آنها کردند.

- اخبار بین الملل -به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منابع رسانه‌ای فلسطین گزارش دادند که امروز صبح نظامیان رژیم اشغالگر به چندین موسسه حقوق بشری و مدنی در استان رام‌الله و البیره یورش برده و اموال و تجهیزات موجود در آنجا را مصادره و همچنین برخی از این موسسات را تعطیل کردند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منابع رسانه‌ای فلسطین گزارش دادند که امروز صبح نظامیان رژیم اشغالگر به چندین موسسه حقوق بشری و مدنی در استان رام‌الله و البیره یورش برده و اموال و تجهیزات موجود در آنجا را مصادره و همچنین برخی از این موسسات را تعطیل کردند.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منابع رسانه‌ای فلسطین گزارش دادند که امروز صبح نظامیان رژیم اشغالگر به چندین موسسه حقوق بشری و مدنی در استان رام‌الله و البیره یورش برده و اموال و تجهیزات موجود در آنجا را مصادره و همچنین برخی از این موسسات را تعطیل کردند.خبرگزاری تسنیممنابع آگاه در این خصوص گزارش دادند که در ساعات اولیه صبح امروز چندین محله در رام‌الله مورد تهاجم نظامیان صهیونیست قرار گرفت که بارزترین آنها محله الماصیون در مجاورت یک مجتمع پزشکی بود.

منابع آگاه در این خصوص گزارش دادند که در ساعات اولیه صبح امروز چندین محله در رام‌الله مورد تهاجم نظامیان صهیونیست قرار گرفت که بارزترین آنها محله الماصیون در مجاورت یک مجتمع پزشکی بود.منابع آگاه در این خصوص گزارش دادند که در ساعات اولیه صبح امروز چندین محله در رام‌الله مورد تهاجم نظامیان صهیونیست قرار گرفت که بارزترین آنها محله الماصیون در مجاورت یک مجتمع پزشکی بود.بر اساس این گزارش نیروهای رژیم اشغالگر در یورش به مناطق مذکور از گاز اشک‌آور استفاده کردند که منجر به خفگی ده‌ها تن از شهروندان فلسطینی و بیمارانی که در این مجتمع پزشکی حضور داشتند شد.

بر اساس این گزارش نیروهای رژیم اشغالگر در یورش به مناطق مذکور از گاز اشک‌آور استفاده کردند که منجر به خفگی ده‌ها تن از شهروندان فلسطینی و بیمارانی که در این مجتمع پزشکی حضور داشتند شد.بر اساس این گزارش نیروهای رژیم اشغالگر در یورش به مناطق مذکور از گاز اشک‌آور استفاده کردند که منجر به خفگی ده‌ها تن از شهروندان فلسطینی و بیمارانی که در این مجتمع پزشکی حضور داشتند شد.نظامیان صهیونیست همچنین به مقر اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطین در رام‌الله نیز یورش برده و این موسسه را به طور کامل تعطیل کردند. کمیته‌های کشاورزی و موسسه بین‌المللی دفاع از حقوق کودکان در این شهر نیز مورد تهاجم و تجاوز نظامیان رژیم اشغالگر قرار گرفت.

نظامیان صهیونیست همچنین به مقر اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطین در رام‌الله نیز یورش برده و این موسسه را به طور کامل تعطیل کردند. کمیته‌های کشاورزی و موسسه بین‌المللی دفاع از حقوق کودکان در این شهر نیز مورد تهاجم و تجاوز نظامیان رژیم اشغالگر قرار گرفت.نظامیان صهیونیست همچنین به مقر اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطین در رام‌الله نیز یورش برده و این موسسه را به طور کامل تعطیل کردند. کمیته‌های کشاورزی و موسسه بین‌المللی دفاع از حقوق کودکان در این شهر نیز مورد تهاجم و تجاوز نظامیان رژیم اشغالگر قرار گرفت.در تاریخ 13 جولای 9 کشور اروپایی اعلام کردند که قصد دارند همکاری خود را با 6 موسسه فلسطینی که رژیم اشغالگر آنها را در لیست تروریسم قرار داده، ادامه دهند؛ چرا که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر تروریستی بودن این موسسات وجود ندارد.

در تاریخ 13 جولای 9 کشور اروپایی اعلام کردند که قصد دارند همکاری خود را با 6 موسسه فلسطینی که رژیم اشغالگر آنها را در لیست تروریسم قرار داده، ادامه دهند؛ چرا که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر تروریستی بودن این موسسات وجود ندارد.در تاریخ 13 جولای 9 کشور اروپایی اعلام کردند که قصد دارند همکاری خود را با 6 موسسه فلسطینی که رژیم اشغالگر آنها را در لیست تروریسم قرار داده، ادامه دهند؛ چرا که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر تروریستی بودن این موسسات وجود ندارد.سخنگویان وزارت خارجه بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، اسپانیا و سوئد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اسرائیل شش سازمان جامعه مدنی فلسطینی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است؛ درحالی که هیچ شواهد و اطلاعاتی در ای زمینه وجود ندارد.

سخنگویان وزارت خارجه بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، اسپانیا و سوئد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اسرائیل شش سازمان جامعه مدنی فلسطینی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است؛ درحالی که هیچ شواهد و اطلاعاتی در ای زمینه وجود ندارد.سخنگویان وزارت خارجه بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، اسپانیا و سوئد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اسرائیل شش سازمان جامعه مدنی فلسطینی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است؛ درحالی که هیچ شواهد و اطلاعاتی در ای زمینه وجود ندارد.شکایت علیه رژیم اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی

شکایت علیه رژیم اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللیجنگ 3 روزه غزه، 300 میلیون شِکِل برای رژیم اسرائیل آب خورد

جنگ 3 روزه غزه، 300 میلیون شِکِل برای رژیم اسرائیل آب خوردکارشکنی اسرائیل بر سر راه تاجران فلسطینی بیت‌المقدس

کارشکنی اسرائیل بر سر راه تاجران فلسطینی بیت‌المقدساین شش موسسه فلسطینی عبارتند از: موسسه الحق، موسسه الضمیر برای دفاع از حقوق بشر و حقوق اسرا، مرکز تحقیقات و توسعه بیسان، جنبش بین المللی دفاع از کودکان - فلسطین، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی، و اتحادیه کمیته‌های زنان.

این شش موسسه فلسطینی عبارتند از: موسسه الحق، موسسه الضمیر برای دفاع از حقوق بشر و حقوق اسرا، مرکز تحقیقات و توسعه بیسان، جنبش بین المللی دفاع از کودکان - فلسطین، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی، و اتحادیه کمیته‌های زنان.این شش موسسه فلسطینی عبارتند از: موسسه الحق، موسسه الضمیر برای دفاع از حقوق بشر و حقوق اسرا، مرکز تحقیقات و توسعه بیسان، جنبش بین المللی دفاع از کودکان - فلسطین، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی، و اتحادیه کمیته‌های زنان.این تجاوز نظامیان صهیونیست به موسسات فلسطینی بعد از آن صورت گرفت که شب گذشته «بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این موسسات جز سازمان‌های تروریستی هستند.

این تجاوز نظامیان صهیونیست به موسسات فلسطینی بعد از آن صورت گرفت که شب گذشته «بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این موسسات جز سازمان‌های تروریستی هستند.این تجاوز نظامیان صهیونیست به موسسات فلسطینی بعد از آن صورت گرفت که شب گذشته «بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این موسسات جز سازمان‌های تروریستی هستند.این در حالی است که رژیم موقت صهیونیستی اخیراً و در واکنش به هشدارها و شکایت‌های دادگاه‌های حقوقی بین‌المللی نظیر سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تجاوزات صهیونیست‌ها به حقوق ملت فلسطین، نام شش نهاد غیردولتی فلسطینی را به صورت یک‌جانبه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

این در حالی است که رژیم موقت صهیونیستی اخیراً و در واکنش به هشدارها و شکایت‌های دادگاه‌های حقوقی بین‌المللی نظیر سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تجاوزات صهیونیست‌ها به حقوق ملت فلسطین، نام شش نهاد غیردولتی فلسطینی را به صورت یک‌جانبه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.این در حالی است که رژیم موقت صهیونیستی اخیراً و در واکنش به هشدارها و شکایت‌های دادگاه‌های حقوقی بین‌المللی نظیر سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تجاوزات صهیونیست‌ها به حقوق ملت فلسطین، نام شش نهاد غیردولتی فلسطینی را به صورت یک‌جانبه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.بسیاری از کشورها و ده‌ها حزب و سازمان مختلف عربی قرار دادن نام شش سازمان غیر دولتی فلسطینی به عنوان سازمان‌های تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند که عبارتند از: حزب کارگران تونس، جبهه دموکراتیک مراکش، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، حزب وحدت مردمی دموکراتیک اردن، حزب دموکراتیک اردن و احزابی از موریتانی، لبنان، مصر، کویت و بحرین و ...

بسیاری از کشورها و ده‌ها حزب و سازمان مختلف عربی قرار دادن نام شش سازمان غیر دولتی فلسطینی به عنوان سازمان‌های تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند که عبارتند از: حزب کارگران تونس، جبهه دموکراتیک مراکش، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، حزب وحدت مردمی دموکراتیک اردن، حزب دموکراتیک اردن و احزابی از موریتانی، لبنان، مصر، کویت و بحرین و ...بسیاری از کشورها و ده‌ها حزب و سازمان مختلف عربی قرار دادن نام شش سازمان غیر دولتی فلسطینی به عنوان سازمان‌های تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند که عبارتند از: حزب کارگران تونس، جبهه دموکراتیک مراکش، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، حزب وحدت مردمی دموکراتیک اردن، حزب دموکراتیک اردن و احزابی از موریتانی، لبنان، مصر، کویت و بحرین و ...این نهادها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند، تروریسم واقعی توسط رژیم صهیونیستی در طول تاریخ به عنوان امتداد باندهای تروریستی و جنایتکار شکل گرفته است که از بدو تأسیس به عنوان یک نهاد اشغالگر به شکل تجاوز به سرزمین، کشتار، اخراج و غصب زمین تجسم یافته است.

این نهادها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند، تروریسم واقعی توسط رژیم صهیونیستی در طول تاریخ به عنوان امتداد باندهای تروریستی و جنایتکار شکل گرفته است که از بدو تأسیس به عنوان یک نهاد اشغالگر به شکل تجاوز به سرزمین، کشتار، اخراج و غصب زمین تجسم یافته است.این نهادها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند، تروریسم واقعی توسط رژیم صهیونیستی در طول تاریخ به عنوان امتداد باندهای تروریستی و جنایتکار شکل گرفته است که از بدو تأسیس به عنوان یک نهاد اشغالگر به شکل تجاوز به سرزمین، کشتار، اخراج و غصب زمین تجسم یافته است.«سازمان دموکراسی در جهان عرب» در واکنش به این اقدام رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «رژیم اشغالگر هیچ دلایلی برای این اقدام خود و حمایت از موضعش ارائه نکرده است؛ به همین خاطر هیچ کشوری در دنیا از این تصمیمش حمایت نمی‌کند».

«سازمان دموکراسی در جهان عرب» در واکنش به این اقدام رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «رژیم اشغالگر هیچ دلایلی برای این اقدام خود و حمایت از موضعش ارائه نکرده است؛ به همین خاطر هیچ کشوری در دنیا از این تصمیمش حمایت نمی‌کند».«سازمان دموکراسی در جهان عرب» در واکنش به این اقدام رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «رژیم اشغالگر هیچ دلایلی برای این اقدام خود و حمایت از موضعش ارائه نکرده است؛ به همین خاطر هیچ کشوری در دنیا از این تصمیمش حمایت نمی‌کند».انتهای پیام/

انتهای پیام/انتهای پیام/

منبع: تسنیم
شناسه خبر: 615096